Documenten

Op deze pagina vindt u verschillende documenten.

Verlof

Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is, kan de school buitengewoon verlof verlenen als er sprake is van gewichtige c.q. geldige redenen. Dit verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Het formulier daarvoor kunt u verkrijgen bij de directeur van de Kinderboom of hier downloaden: Formulier verlofaanvraag

Zo doen wij dit op Kinderboom