Schoolgids

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en kwaliteit. Deze schoolgids helpt u om inzicht te krijgen in de werkwijze van Kinderboom. De gids is bedoeld voor ouders die nu al kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij in onze schoolgids verantwoording af over onze manier van werken. Aan de andere ouders leggen wij uit wat ze mogen verwachten als hun kind, leerling van onze school wordt.

Een basisschool kies je met veel zorg. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Hier vindt u de schoolgids van het schooljaar 2023-2024.

Schoolgids 2023-2024