Ouderbetrokkenheid

Wederzijdse betrokkenheid en samenwerking tussen ouders en school is belangrijk voor een optimale ontwikkeling, welbevinden en het leren van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en werken we zo goed mogelijk samen.
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang. In de bijlage bij deze paragraaf worden de geplande oudercontacten beschreven. Naast deze geplande contacten worden er tussentijds regelmatig “extra” contactmomenten georganiseerd.
Kinderboom gebruikt de Parro app voor korte praktische mededelingen. Voor gesprekken kan altijd een afspraak worden gemaakt.

Geplande contacten
Welbevinden en betrokkenheid