Opvang

In Kindcentrum Kinderboom werken school en Kinderopvang Midden Brabant (KMB) intensief samen. KMB Kinderboom verzorgt de voor- en buitenschoolse opvang. KMB biedt: voorschoolse opvang; naschoolse opvang; vakantieopvang; kinderdagopvang (0 tot 4 jaar); peuterarrangement en VVE aanbod.

Voorschoolse opvang

Op Kinderboom is voorschoolse opvang mogelijk op alle dagen vanaf 7.00 uur.

Buitenschoolse opvang

De BSO van KMB is gehuisvest in een nieuw gebouw op het schoolplein van  Kinderboom. De kinderen van basisschool Kinderboom lopen over het schoolplein naar de BSO. De jonge kinderen worden door de pedagogisch medewerkers in de klas opgehaald.

Peuterarrangementen

KMB biedt ook peuterarrangementen aan. Een peuterarrangement is het aanbod van peuterspeelzaalwerk in een groep met peuters. Kinderen met een VVE indicatie (afgegeven door het consultatiebureau) kunnen 5 dagdelen per week deelnemen aan een specifiek aanbod gericht op hun hulpvraag. Kinderen leren tijdens het spelen van elkaar en met elkaar. Samen opgroeien en spelend leren bevordert:

Dagopvang 0-4 jaar

KMB biedt ouders de mogelijkheid om de zorg voor hun kind(eren) te combineren met werk of andere activiteiten. De dagopvang is geopend van 7.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie vindt u op de website www.stichting-kmb.nl of u kunt contact opnemen met het hoofdkantoor van KMB op 0416-278472.