MR

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de Medezeggenschapsraad (MR). Elke school is verplicht een MR te hebben.

Samenstelling MR in schooljaar 2023-2024

Ouders  Maaike in ’t Groen Voorzitter 
  Joey de Bell Lid 
  Daniëlle Gadellaa Lid 
Personeel  Nicol Kramp Secretaris 
  Simone de Vos Penningmeester
  Monique van Beerendonk  Lid 

Heb je vragen of opmerkingen, spreek ons gerust aan. U kunt ook mailen naar: mrkinderboom@leerrijk.nl

MR

Interesse om lid te worden? In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen, die met uw school en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschoolse management luisteren naar uw argumenten en samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Wilt u meer weten, dan kunt u een kijkje nemen op sterkmedezeggenschap.nl. Hier kunt u de video ‘Als ouder in de MR’ bekijken en komt u te weten wat lid zijn van de MR inhoudt.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het ouderdeel van de MR.

Vergaderdata 2023-2024 

MR notulen 

Notulen vergaderingen 2023-2024:

Notulen MR 25-09-2023

Notulen MR 15-11-2023

Notulen MR 15-01-2024

Notulen MR 25-03-2024

Notulen MR 15-05-24

Jaarverslagen: 

Jaarverslag MR 2022

Jaarverslag MR 2023