Schoolplan

Op deze pagina vindt u het schoolplan 2023-2027 van BS Kinderboom. De inhoud van het schoolplan 2023-2027 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Stichting Leerrijk. Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin wij aangeven welke keuzes we voor de school-planperiode 2023-2027 op Kinderboom hebben gemaakt.
In dit meerjarig beleidsplan geeft Kinderboom aan op welke wijze zij invulling geeft aan de wettelijke taken die in de Wet Primair Onderwijs zijn opgedragen aan het primair onderwijs: het geven van onderwijs aan leerlingen vanaf 4 jaar dat gericht is op een doorlopend ontwikkelingsproces van de leerlingen en een grondslag legt voor aansluitend vervolgonderwijs.

Schoolplan 2023-2027