Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is op alle schooldagen, studiedagen van de school en tijdens schoolvakanties geopend van 7.00-18.30 uur. KMB kent meerdere arrangementen zodat u de tijden voor opvang zo optimaal mogelijk af kunt stemmen op uw eigen behoefte.

Voorschoolse opvang

Op Kinderboom is voorschoolse opvang mogelijk op alle dagen vanaf 7.00 uur. De kinderen worden opgevangen in de BSO ruimte en worden door de pedagogische medewerkers rond 08:15 uur overgedragen aan de leerkrachten op het plein.

Buitenschoolse opvang

De BSO van KMB is gehuisvest in een nieuw gebouw op het schoolplein van  Kinderboom. De kinderen van basisschool Kinderboom lopen over het schoolplein naar de BSO. De jonge kinderen worden door de pedagogisch medewerkers in de klas opgehaald.

Wanneer de kinderen uit school komen, gaat men samen iets eten en de drinken. De kinderen kunnen aan tafel even hun verhaal van de dag kwijt. Daarna is het tijd om lekker te spelen, knutselen, lezen, spelletjes te doen en nog veel meer. De BSO is op alle dagen na schooltijd open tot 18.30 uur. In de schoolvakanties en op studiedagen is ook BSO beschikbaar.

Vakantie opvang

Tijdens de schoolvakanties kunt u gebruikmaken van vakantieopvang.