Verkeerseducatie

Kinderboom vindt de verkeersveiligheid erg belangrijk en besteedt daarom het hele jaar door aandacht aan dit onderwerp. De werkgroep Verkeer is aangesloten bij het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. https://www.bvlbrabant.nl/ Wij stellen jaarlijks een activiteitenplan op waarmee het praktisch verkeeronderwijs volop aandacht krijgt. In dit plan staat aangegeven wat de verschillende groepen dat betreffende jaar gaan doen. We besteden aandacht aan onder andere juiste fietsverlichting, de dode hoek en we oefenen in de praktijk met verschillende verkeerssituaties zoals het oversteken van een weg.

Eén van de speerpunten van de werkgroep Verkeer is het bevorderen dat kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen. Dat geldt dan natuurlijk ook voor de ouders die hun kinderen naar school brengen. Door uw kinderen niet met de auto naar school te brengen, wordt de verkeersveiligheid rondom de school een stuk verbeterd. Kunt u niet anders, bijv. omdat u direct door naar uw werk moet of verder weg woont, parkeert u dan uw auto in één van de parkeervakken aan de Eem, de Vecht, de Grift of de Lek en zeker niet op de stoep bij de school! U voorkomt dan niet alleen een mogelijke boete, maar de kinderen en ouders die zich anders dagelijks langs de auto’s op de stoep moeten “wringen” zijn u zeer dankbaar!