OV

De oudervereniging (OV) organiseert samen met het schoolteam diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Paasviering, schoolreis en de laatste schooldag. Per activiteit wordt een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep organiseert de activiteit en vraagt waar nodig hulp van andere ouders. De oudervereniging bestaat uit 16 enthousiaste ouders, die ongeveer 6 keer per jaar (op maandag) vergaderen. De vergaderingen zijn openbaar bij te wonen, bij interesse kan aanmelden via de secretaris van de OV, via mailadres OVKinderboom@gmail.com. Notulen van de vergaderingen en het jaarverslag zijn op deze pagina te raadplegen. 

Ouderhulp 

Om elk schooljaar weer leuke activiteiten te kunnen organiseren, hebben we de hulp van zo veel mogelijk ouders nodig. We zijn ons ervan bewust dat het niet altijd lukt om te helpen. Lukt het u zelf niet om hier tijd voor vrij te maken, dan zijn opa’s en oma’s ook altijd welkom. De vele blije gezichten van de kinderen zijn zeker de moeite waard! 

Kosten 

Om de activiteiten te kunnen organiseren wordt er een jaarlijkse ouderbijdrage gevraagd. Deze vrijwillige bijdrage is € 19,00 per kind per schooljaar. 

Bestuur 

Leden 

Klassenouder

De ouders die in de oudervereniging zitten, zijn meestal ook klassenouder van de klas waar zijn/haar kind zit. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij activiteiten. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn het inschakelen van ouders om de kinderen met de auto te vervoeren naar een locatie buiten de school, meehelpen van het versieren van de klas (ten behoeve van Sinterklaas, Kerstmis en dergelijke) en regelen dat er voor bepaalde activiteiten hulpouders zijn. De klassenouder maakt zichzelf aan het begin van het schooljaar kenbaar aan leerkracht en ouders. Mocht u vragen hebben, kunt u deze altijd stellen aan de klassenouder. De verdeling van de klassenouders is als volgt: