Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van de school. De leerlingenraad denkt mee over de school en over het onderwijs. Er wordt besproken wat de leerlingen belangrijk vinden op school, wat er goed gaat en welke verbeteringen er nodig zijn. In de raad kunnen zij bijvoorbeeld meedenken over de aanschaf van nieuwe materialen, de keuze van een goed doel voor een sponsorloop of de inrichting van het schoolplein.

De leerlingenraad bestaat uit zes leerlingen uit groep 6, 7 en 8 die alle leerlingen van de school vertegenwoordigen. Deze leerlingen zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen. Met de leerlingenraad werken wij actief aan burgerschap. Door de leerlingenraad hebben de leerlingen inspraak. De leerlingen voelen zich hierdoor nog meer betrokken bij de school en voelen zich daar ook medeverantwoordelijk voor. Een mooie manier om de betrokkenheid van onze leerlingen te vergroten. Naast betrokkenheid, leren de kinderen hun mening formuleren, hoe zij de achterban kunnen raadplegen, beargumenteren en discussiëren.

We stellen samen de agenda op. De leerlingenraad komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen om samen met juf Yvonne diverse onderwerpen te bespreken.