Meldpunten

U als ouder en wij als school willen samen het beste doen voor de kinderen. Maar wat is precies het beste voor uw kind en op welke manier bereiken we dat? Soms verschillen we hierover van mening of kan er onvrede ontstaan. In dat geval gaan we samen het gesprek aan.

De eerste gesprekspartner is in de meeste gevallen de leerkracht van uw kind. Als het meningsverschil
of de ontevredenheid blijft bestaan, vraagt u een gesprek aan met de directeur van de school. Ook kunt
u bij de directeur terecht als uw onvrede over schoolbeleid of over algemene zaken gaat.

Op en rond de school zijn mensen die u kunnen helpen om de juiste stappen te zetten als u ontevreden
bent of als u zorgen hebt. Dit zijn:

• de interne vertrouwenspersoon: een luisterend oor op school voor ouders en kinderen, die u advies geeft om het probleem op te lossen
• de anti-pestcoördinator: voor problemen die te maken  hebben met plagen, pesten of sociale veiligheid
• de intern begeleider: voor vragen over de ontwikkeling van uw kind, passend onderwijs of over de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
• de medezeggenschapsraad: denkt mee over vragen die te maken hebben met het schoolbeleid of de schoolorganisatie

Mocht het onverhoopt voorkomen dat u er na gesprekken met de school samen niet uit komt dan vindt u in de schoolgids vindt u een beschrijving van de klachtenprocedure. In deze klachtenprocedure staan contactgegevens van het schoolbestuur van Stichting Leerrijk en de diverse instanties vermeld.