IEP: een nieuw leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8

Met ingang van dit schooljaar gebruiken we op Kinderboom een nieuw leerlingvolgsysteem (in
plaats van CITO). We hebben de keuze gemaakt voor een systeem waarin we beter kunnen kijken
naar de totale ontwikkeling van een kind. Zowel de leerresultaten, als de sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen hebben nu hun plaats bij het volgen van onze leerlingen. Bij IEP spreken we van de ontwikkeling van Hoofd, Hart en Handen.