Burgerschap

Naast taal/lezen en rekenen behoort burgerschap voortaan tot de basisvakken in het onderwijs.
Wat is burgerschap en hoe wordt er op Kinderboom aan gewerkt? Hierover kunt u meer lezen in de
schoolgids en in het jaarplan van de school.
Het is belangrijk dat kinderen meedenken en meepraten over onderwerpen die hun bezighouden
en hun te betrekken bij onderwerpen die invloed hebben op hun leefomgeving en hun toekomst.
Het is belangrijk om kinderen een stem te geven. Zij leren o.a. hun mening formuleren en te onderbouwen; gespreksvaardigheden en de basis van democratie.
Kinderboom is hier actief mee bezig.
• Elise uit groep 7 en Faylon uit groep 8 vertegenwoordigen de school in de jeugdgemeenteraad.
• 9 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 hadden afgelopen week de eerste bijeenkomst van de
leerlingenraad.
• De leerlingen van groep 8 namen deel aan het spel Democracity
Meer informatie hierover vindt u via onderstaande link

Democracity