• Slideshow 1
 • Slideshow 2
 • Slideshow 3
 • Slideshow 4
 • Slideshow 5
 • Slideshow 6
 • Slideshow 7

MR Kinderboom

Samenstelling MR in schooljaar 2019-2020

Ouders Robbert van ’t Veer Voorzitter
Petra van Halder-Dijkstra Lid
Monique Pardoel Lid
Personeel Diny van de Ven Secretaris
Elly Kop-Muller Penningmeester
Patty van Kuijk Lid

Even voorstellen:

De ouder geleding:

Mijn naam is Robbert van ’t Veer, getrouwd met Peggy en vader van Pleun en Loes. Ik werk als teammanager bij adviesbureau Antea Group in Capelle aan de IJssel. Loes zal nog 2 jaar op de Kinderboom zitten. Ik wil graag mee denken met het beleid va en het MR lidmaatschap is hier een mooie invulling van. Ik doe dat dan ook al enkele jaren met veel plezier. Medezeggenschap is een belangrijke vorm van mee kunnen denken aan de verschillende onderwerpen welke met de school te maken hebben. Binnen de MR vervul ik de taak van voorzitter.

Ik ben Petra van Halder en algemeen lid van de oudergeleding van de mr. Ik heb twee kinderen op de kinderboom; Tessa en Matthijs. Ik ben werkzaam op een accountantskantoor in Zaandam. Hierbij stel ik jaarrekeningen op en verzorg ik diverse belastingaangiften. Ik heb in het verleden veel bestuurlijke functies vervuld bij mijn volleybalvereniging, zo ben ik voorzitter geweest van de jeugdcommissie, lid van de technische commissie en als tweede penningmeester heb ik de contributies geïnd. Ik kijk ernaar uit om als ouder een inbreng te hebben in deze raad en hoop dat als andere ouders ideeën hebben dat zij deze kunnen overdragen, zodat ik ze mee kan nemen in de vergaderingen.

Mijn naam is Monique Pardoel trotse moeder van Jim en Senn Rosiek. 

Ik werk al 21 jaar bij kapsalon Newwave.

Daarnaast heb ik 6 jaar lang in de kinderkleding gezeten.

Ik hou van kinderen en hoe ze zichzelf ontwikkelen en hoe ze over bepaalde dingen denken.

Medezeggenschap vind ik als ouder heel belangrijk! Aangezien mijn kinderen nog wel even hier op school zitten, lijkt het mij een mooie taak om mee te kunnen beslissen.

De personele geleding:

Mijn naam is Diny van de Ven, leerkracht van groep 4-5.
Al een hele poos maak ik namens het personeel deel uit van de MR. Aanvankelijk als gewoon lid, maar ook was ik penningmeester. Sinds een aantal jaren ben ik nu met veel plezier secretaris. Samen met de voorzitter bereid ik de vergaderingen voor en maak ik de notulen.

Ik ben Elly Kop-Muller.

Sinds januari 2009 werk ik op de Kinderboom, een fijne school met betrokken ouders.

Ik ben leerkracht van groep 1/2A  woensdag, donderdag en vrijdag zijn mijn werkdagen.

Ik doe de groep samen met juf Marian, zij werkt op maandag en dinsdag en af en toe op woensdag.

Sinds augustus 2009 zit ik in de MR van de Kinderboom, vanaf augustus 2011 ben ik penningmeester.

 

Mijn naam is Patty van Kuijk.
Sinds 2009 ben ik werkzaam in het onderwijs en mag sinds 2015 weer met veel plezier op de Kinderboom werken. Dit jaar kun je mij vinden als leerkracht van groep 1/2B en in de plusklas. Mijn werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag.

Heb je vragen of opmerkingen, spreek ons gerust aan.

We vergaderen het schooljaar 2019-2020 op woensdagavond. Dit zal zijn op de volgende dagen:

 • 18 september 19.30 uur
 • 13 november 19.30 uur
 • 8 januari 19.30 uur
 • 4 maart 19.30 uur
 • 6 mei 19.30 uur
 • 17 juni 13.00 uur

MR Contact

Heeft u interesse om actief deel te nemen in de MR van onze school? 

Waarom eigenlijk niet? 
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen, 
die met uw school en het onderwijs te maken hebben. 
Directie en het bovenschools management luisteren naar uw argumenten en samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Wilt u meer weten, dan kunt u een kijkje nemen op www.infowms.nl,  vervolgens klikt u links op Downloadcentrum en kiest 'Ik in de MR?!' (hier kunt u folder downloaden in pdf formaat en kunt u op uw gemak even lezen wat lid zijn van de MR inhoudt). 
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het ouderdeel van de MR.

Oudervereniging

Even voorstellen

De oudervereniging (O.V.) organiseert in samenwerking met het team (de leerkrachten) diverse activiteiten, zoals onder andere Sinterklaas, Kerstviering, Carnaval, Paasviering, Schoolreisjes en de laatste schooldag. De oudervereniging bestaat uit 12 ouders. De directeur en een leerkracht van de school wonen de vergaderingen bij. De oudervereniging vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en de notulen van de vergadering zijn op de website te vinden.

Per activiteit wordt een werkgroep in het leven geroepen waarin gemiddeld drie ouders en twee leerkrachten zitten. Deze werkgroep organiseert de activiteit en vraagt waar nodig hulp in van andere ouders. Dit kunnen zowel de andere ouders uit de oudervereniging zijn alsmede iedere ouder die één of meerdere kinderen hebben die op De Kinderboom zitten.

Klasse ouder

De ouders die in de oudervereniging zitten, zijn meestal ook klassenouder van een klas waar zijn/haar kind in zit. De klassenouder heeft tot taak om samen en in overleg met de leerkracht activiteiten te ontwikkelen die de leerkracht op dat moment nodig heeft. Deze activiteiten kunnen zijn het inschakelen van ouders om de kinderen met de auto te vervoeren naar een locatie buiten de school, meehelpen van het versieren van de klas (ten behoeve van Sinterklaas, Kerstmis en dergelijke), regelen dat er voor bepaalde activiteiten hulpouders zijn, enzovoorts.

Ouderhulp

Niet alleen de ouders uit de OV zijn belangrijk voor de school, maar zeer zeker ook alle andere ouders! Hoe meer mensen de handen uit de mouwen willen steken bij de activiteiten, hoe meer men betrokken wordt bij het wel en wee van uw kind op school. De vele blije gezichten van de kinderen en de bedankjes die u ervoor terugkrijgt, zijn zeker de moeite waard.

Kosten

Alle activiteiten kosten geld en daarom wordt er jaarlijks om een ouderbijdrage gevraagd. Deze vrijwillige bijdrage is € 19,00 per kind per schooljaar.

OV-leden

Voorzitter:
Marjo van Anholt – Carels 


Secretaris:
Cindy de Brouwer


Penningmeester:
Arno & Anita van Oosterhout


Margreet van Herwijnen

Peggy Pullens Esther Groenendaal 

Helma Spierings

Lillian Drummen

Chantal Snoeren

Elisabeth van Wanrooij

Danique Nijkamp

 

Klassenouders

De ouders die in het bestuur van de oudervereniging zitten zijn meestal ook klassenouder van een klas waar zijn/haar kind in zit. De klassenouder heeft tot taak om samen en in overleg met de leerkracht activiteiten te ontwikkelen die de leerkracht op dat moment nodig heeft. Deze activiteiten kunnen zijn het inschakelen van ouders om de kinderen met de auto te vervoeren naar een locatie buiten de school, meehelpen van het versieren van de klas, regelen dat er voor bepaalde activiteiten hulpouders zijn, enzovoorts.

Om te voorkomen dat de klassenouder bij iedere activiteit alle ouders gaat bellen om te vragen wie zin en tijd heeft om mee te helpen, ontvangt u aan het begin van het schooljaar een invulformulier. Het is vooral van belang het e-mailadres door te geven. De klassenouder informeert de ouders via e-mail over de activiteiten die plaats zullen vinden waarbij hulp nodig is. U kunt dan via e-mail reageren of u wel of niet mee kunt helpen. Het is daarom erg belangrijk dat u dit formulier invult en inlevert, zo blijft u op de hoogte!

De verdeling van de klassenouders is als volgt: 

Groep:

Leerkracht(en):

Ouder(s):

Groep 1-2A Marian & Elly Diana en Lynn
Groep 1-2B Patty & Laura Ilse en Danique
Groep 1-2C Guilia Elisabeth en Mariska
Groep 3 Jacqueline & Laura
Groep 4-5 Diny & Monique  Peggy en Chantal
Groep 5-6 Femke Marieke en Lillian
Groep 7-8 Zabrina & Carien Helma en Cindy

OV agenda's & notulen

Notulen vergaderingen van de oudervereniging.

Werkgroep verkeer

Even voorstellen:


fullsizeoutput 2418

Werkgroep verkeer - wie zijn we en wat doen we?

Als werkgroep Verkeer van de Kinderboom zijn wij aangesloten bij het Brabants VerkeersveilgheidsLabel
https://www.bvlbrabant.nl
Wij stellen jaarlijks een activiteitenplan op, waarmee het praktisch verkeeronderwijs volop aandacht krijgt.
IIn dit plan staat aangegeven wat de verschillende groepen het komende jaar gaan doen. 


In de werkgroep Verkeer zitten een leerkracht en twee ouders. 
Ouders:
* Jolanda van Wezel (groep 5)
* Petra van Kilsdonk (groep 4 en 6)

Leerkracht:
* Elly Kop-Muller (groep1-2A)

2017 11 241803.download 1

Een van de speerpunten van de werkgroep verkeer is het bevorderen dat kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen.
Dat geldt dan natuurlijk ook voor de ouders die hun kinderen nog naar school brengen. 

Door uw kinderen niet met de auto naar school te brengen, wordt de verkeersveiligheid rondom de school een stuk verbeterd. 
Kunt u niet anders, bijv. omdat u direct door naar uw werk moet,parkeert u dan uw auto in een van de parkeervakken aan de Eem, de Vecht, de Grift of de Lek en zeker niet op de stoep bij de school! 
U voorkomt dan niet alleen een mogelijke boete, maar de kinderen en ouders die zich anders dagelijks langs de auto's op de stoep moeten "wringen" zijn u zeer dankbaar!

Activiteiten Werkgroep verkeer

fullsizeoutput 2418

 

Protocol "leerlingen vervoer en veiligheid"

Dit protol kunt u lezen door op onderstaande  link te klikken:

Protocol leerlingenvervoer

Voor schooljaar 2019-2020 staat op de rol:

* 5 september: "STREETWISE" van de ANWB

 IMG 9341

* 26 september 2019: Europese “Edwardday” dag zonder dood op de weg.

 edwardday

Week 44 : 28 oktober t/m 1 november 

    Thema: “Fluorfeest” in heel Loon op Zand/Kaatsheuvel

     Hierin wordt ook aandacht besteed aan de actie "Ik val op !" IMG 7845

* 2 april 2020: Theoretisch verkeersexamen groep 7

   Zorg dat je Fiets in orde is!

* 14 april 2020: Praktijk verkeersexamen groep 7

* Week 19  6 t/m 8 mei:  Thema: "School en omgeving"
Voorleestips

Een boek kiezen
In de boekwinkel en bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een geschikt boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van uw kind. Denk eens aan de voldende situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt uw kind zindelijk of leert het zelfstandig naar de wc te gaan.
Veel bibliotheken hebben de boeken per thema bij elkaar staan. Ook in de boekwinkel kan men u boeken tonen over speciale onderwerpen.

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer prachtig vinden. U hebt misschien zelf al lang genoeg van het boek, maar u weet dat herhaling erbij hoort. Lees prentenboeken juist een aantal keer voor om er zoveel mogelijk uit te halen.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft echt niet saai te zijn als u elke keer een ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages of hebben de kinderen zelf wel eens zoiets meegemaakt?

Voorleesrituelen
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op storingen.
Voorleestijd is de tijd waarin u samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen.

Voorlezen met stemmetjes
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is helemaal niet nodig om u extra in te spannen om met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. Als u langzaam voorleest, goed articuleert en uw kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan treft u vaak veel beter de toon en zal uw kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt.


Te moeilijk of niet?
Het kan prettig zijn om van andere ouders of leidsters, of in de bibliotheek of boekwinkel, titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd van uw kind. Dan nog kan het zijn dat u aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is.

Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk net een beetje te moeilijk mag zijn. Als u het meerdere keren voorleest en u praat samen over het verhaal, hebt u de meeste kans dat uw kind door een boek geboeid wordt.

Voorspel samen het verhaal
Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen.


Moeilijke woorden
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kunt u uw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. Naderhand kunt u ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt uw kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik.

Laat uw kind vertellen
Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens navertellen.
Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het verhaal beter begrijpen.

Voorbereiding op het voorlezen
Lees de titel van het boek voor en praat met uw kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar het verhaal. Als u de kaft samen bekijkt, kunt u samen met uw kind bedenken waar het boek over zou kunnen gaan.