MR Kinderboom

Samenstelling MR in schooljaar 2022-2023

Ouders Joey de Bell Voorzitter
Adri Govers Lid
Anne van Haaren Lid
Personeel Diny van de Ven Secretaris
Femke Penning de Vries Lid
Nicol Kramp Penningmeester

Even voorstellen:

De oudergeleding:

Mijn naam is Joey de Bell. Ik ben getrouwd met Simone en samen hebben wij 2 kinderen: Dochter Quincy en zoon Glenn.
Quincy is na 2 jaar op de kinderboom overgegaan naar het Leijpark in Tilburg. Glenn zit in groep 4.
Mijn hobby’s zijn (ver)bouwen en klussen aan huis en in de tuin, mountainbiken, en het kijken van ijshockey.
Daarnaast vind ik het fijn om met Simone en de kinderen samen leuke dingen te doen.
Graag zou ik als nieuw MR-lid meedenken in de ontwikkelingen van allerlei zaken zoals de begeleiding van kinderen met een rugzakje, omgaan met de pandemie en veiligheid. Daarnaast sta ik uiteraard ook open voor andere ideeën waar we aan kunnen werken.


Mijn naam is Adri Govers, getrouwd met Marit en vader van Liz en Just. Ik werk als teammanager front- & backoffice voor NCVB bedrijfsopleidingen, wij zijn 1 van de 17 scholen binnen onderwijsgroep Tilburg.
Als ouder vind ik het belangrijk om mee te denken rondom de dagelijkse thema’s van de
kinderen en daarom heb ik me opgegeven als lid van de MR. Ik zal vanaf schooljaar 2022-2023
deel uitmaken van de MR. Ik sta achter de visie van Kinderboom en ben benieuwd hoe de visie
de komende jaren ontwikkeld kan worden zodat elk kind op zijn of haar manier kan blijven
ontwikkelen.
Wat ik belangrijk vind is dat er op een constructief kritische manier gekeken wordt naar ontwikkeling, voortgang en groei. Hierbij streef ik naar een omgeving waar reflectie en continue verbeteren een dagelijks terugkerende routine is. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een veilige omgeving voor kinderen gecreëerd wordt waarin ze op eigen tempo en manier bovenstaande zaken kunnen ontdekken en ontwikkelen. Plezier en sociale contacten zijn hierin essentieel. Ik nodig andere ouders dan ook uit om zich te melden bij mij zodat ik zaken ook kan meenemen in de vergadering.

 

Ik ben Anne van Haaren, 39 jaar, getrouwd en moeder van Elise (groep 6) en Thomas (groep 4).
Naast mijn rol als moeder ben ik leerkracht van groep 4 op een basisschool in Loon op Zand.
Vanaf volgend schooljaar mag ik deelnemen aan de MR op de Kinderboom. Ik vind het belangrijk dat kinderen in een fijne omgeving hun persoonlijke talenten kunnen ontwikkelen. Een
school die meegaat met de tijd maar ook kritisch omgaat met onderwijsvernieuwingen vind ik
ook belangrijk. Daarnaast zijn een goed contact en een fijne samenwerking met ouders niet
weg te denken. Ik vind het leuk dat ik op een positieve kritische manier mijn bijdrage kan leveren door mee te denken in de MR van de Kinderboom.

 

De personele geleding:

Mijn naam is Diny van de Ven, leerkracht van groep 4.
Al een hele poos maak ik namens het personeel deel uit van de MR. Aanvankelijk als gewoon lid, maar ook was ik penningmeester. Sinds een aantal jaren ben ik nu met veel plezier secretaris.
Samen met de voorzitter bereid ik de vergaderingen voor en maak ik de notulen.

 

Mijn naam is Femke Penning de Vries, leerkracht van groep 6.
Dit wordt mijn tweede schooljaar als MR-lid. Ik heb er heel veel zin in om er samen er met elkaar een mooi jaar van te gaan maken!

 

Mijn naam is Nicol Kramp. Ik ben net als vorig jaar de leerkracht van groep 7. In 2017 ben ik gestart in het onderwijs en sinds het schooljaar 2021-2022 werk ik met veel plezier op Kinderboom. Aankomend jaar maak ik deel uit van de MR. 

 

Heb je vragen of opmerkingen, spreek ons gerust aan.

 

Vergaderdata 2022-2023

  • 28 september 2022
  • 30 november 2022
  • 19 januari 2023
  • 22 maart 2023
  • 25 mei 2023
  • 21 juni 2023
  • 6 juli 2023 (reservevergadering)

MR Contact

Heeft u interesse om actief deel te nemen in de MR van onze school? 

Waarom eigenlijk niet? 
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen, die met uw school en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschoolse management luisteren naar uw argumenten en samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Wilt u meer weten, dan kunt u een kijkje nemen op sterkmedezeggenschap.nl. Hier kunt u de video 'Als ouder in de MR' bekijken en komt u te weten wat lid zijn van de MR inhoudt.  
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het ouderdeel van de MR.

Oudervereniging

Even voorstellen

De oudervereniging (OV) organiseert samen met het schoolteam diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Paasviering, Schoolreis en de laatste schooldag. Per activiteit wordt een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep organiseert de activiteit en vraagt waar nodig hulp van andere ouders.

De oudervereniging bestaat uit 16 enthousiaste ouders, die ongeveer 6 keer per jaar (op maandag) vergaderen. De vergaderingen zijn openbaar bij te wonen, bij interesse kan aanmelden via de secretaris van de OV, via mailadres OVKinderboom@gmail.comNotulen van de vergaderingen en het jaarverslag zijn op de website van de school te raadplegen.

Klassenouder

De ouders die in de oudervereniging zitten, zijn meestal ook klassenouder van de klas waar zijn/haar kind zit. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij activiteiten. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn het inschakelen van ouders om de kinderen met de auto te vervoeren naar een locatie buiten de school, meehelpen van het versieren van de klas (ten behoeve van Sinterklaas, Kerstmis en dergelijke) en regelen dat er voor bepaalde activiteiten hulpouders zijn.

Wie de klassenouders zijn van het huidige schooljaar kunt u terugvinden op de website van de school.

Ouderhulp

Om elk schooljaar weer leuke activiteiten te kunnen organiseren, hebben we de hulp van zo veel mogelijk ouders nodig. We zijn ons ervan bewust dat het niet altijd lukt om te helpen. Lukt het u zelf niet om hier tijd voor vrij te maken, dan zijn opa’s en oma’s ook altijd welkom.

De vele blije gezichten van de kinderen zijn zeker de moeite waard!

Kosten

Om de activiteiten te kunnen organiseren wordt er een jaarlijkse ouderbijdrage gevraagd. Deze vrijwillige bijdrage is € 19,00 per kind per schooljaar.

OV-leden

Bestuur

Voorzitter: Heddeke Spoel

Secretaris: Susanne Broumels / Annabel Rijken 

 

Leden

Elisabeth van Wanrooij-Raamstijn

Wendy Palli

Chantal Snoeren

Karin van Alphen

Simone Evertse

Diana van der Linden-Versteeg

Melanie van Zandvoort

Ilse Vloemans

Kelly de Bell

Jan Smulders

Annebelle van Tilborg

Judith Hendriks

 
 

Klassenouders

Klassenouders

De klassenouder maakt zichzelf aan het begin van het schooljaar kenbaar aan leerkracht en ouders.

Mocht u vragen hebben kunt u deze altijd stellen aan de klassenouder.

De verdeling van de klassenouders is als volgt:

Groep 1/2 A

Judith en Sanne

Groep 1/2 B

Susanne en Karin 

Groep 3

Annebelle van Tilborg

Groep 4

Melanie

Groep 5

Ellen en Aukje

Groep 6

Wendy

Groep 7 

Chantal en Aletta

Groep 8

Elisabeth

Brabants VerkeersveiligheidsLabel

BVL

Als werkgroep verkeer zijn wij aangesloten bij het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. https://www.bvlbrabant.nl/

Wij stellen jaarlijks een activiteitenplan op, waarmee het praktisch verkeeronderwijs volop aandacht krijgt.
In dit plan staat aangegeven wat de verschillende groepen het komende jaar gaan doen. 

Eén van de speerpunten van de werkgroep verkeer is het bevorderen dat kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen.
Dat geldt dan natuurlijk ook voor de ouders die hun kinderen nog naar school brengen. Door uw kinderen niet met de auto naar school te brengen, wordt de verkeersveiligheid rondom de school een stuk verbeterd. Kunt u niet anders, bijv. omdat u direct door naar uw werk moet, parkeert u dan uw auto in één van de parkeervakken aan de Eem, de Vecht, de Grift of de Lek en zeker niet op de stoep bij de school! 
U voorkomt dan niet alleen een mogelijke boete, maar de kinderen en ouders die zich anders dagelijks langs de auto's op de stoep moeten "wringen" zijn u zeer dankbaar!

2017 11 241803.download 1

Activiteiten Werkgroep verkeer

Op deze pagina vindt u de verkeersactiviteiten van het schooljaar 2021-2022. Tevens vindt u hier het protocol 'leerlingenvervoer en veiligheid' van Kinderboom.

Dit protocol kunt u lezen door op onderstaande link te klikken:

Protocol leerlingenvervoer

Voor schooljaar 2021-2022 staat op de planning:

* oktober 2021: aandacht voor: 'Hoe ga ik naar school?' in samenwerking met boa's gemeente Loon op Zand

* 19 oktober 2021: Thema; dode hoek in samenwerking met VVN (groep 7/8)

* 23 november 2021: Thema; gezien worden in het verkeer in samenwerking met VVN- Loon op Zand

* 31 maart 2022: Theoretisch verkeersexamen groep 7 

* april 2022: Thema; oversteken (groep 1 t/m 6)

* 11 april 2022: Fietscontrole 

* 12 april 2022: Thema; remwegdemonstratie in samenwerking met VVN-Loon op Zand (groep 6/7)

* 11 mei 2022: Praktisch verkeersexamen groep 7  

* 12 mei 2022: ANWB streetwise 

* juni 2022: aandacht voor: 'Hoe ga ik naar school?' in samenwerking met boa's gemeente Loon op Zand

* juni 2022: skaten (gr. 5 t/m 8)

IMG 7845

 

Voorleestips

Een boek kiezen
In de boekwinkel en bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een geschikt boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van uw kind. Denk eens aan de voldende situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt uw kind zindelijk of leert het zelfstandig naar de wc te gaan.
Veel bibliotheken hebben de boeken per thema bij elkaar staan. Ook in de boekwinkel kan men u boeken tonen over speciale onderwerpen.

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer prachtig vinden. U hebt misschien zelf al lang genoeg van het boek, maar u weet dat herhaling erbij hoort. Lees prentenboeken juist een aantal keer voor om er zoveel mogelijk uit te halen.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft echt niet saai te zijn als u elke keer een ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages of hebben de kinderen zelf wel eens zoiets meegemaakt?

Voorleesrituelen
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op storingen.
Voorleestijd is de tijd waarin u samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen.

Voorlezen met stemmetjes
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is helemaal niet nodig om u extra in te spannen om met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. Als u langzaam voorleest, goed articuleert en uw kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan treft u vaak veel beter de toon en zal uw kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt.

Te moeilijk of niet?
Het kan prettig zijn om van andere ouders of leidsters, of in de bibliotheek of boekwinkel, titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd van uw kind. Dan nog kan het zijn dat u aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is.
Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk net een beetje te moeilijk mag zijn. Als u het meerdere keren voorleest en u praat samen over het verhaal, hebt u de meeste kans dat uw kind door een boek geboeid wordt.

Voorspel samen het verhaal
Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen.

Moeilijke woorden
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kunt u uw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. Naderhand kunt u ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt uw kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik.

Laat uw kind vertellen
Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens navertellen.
Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het verhaal beter begrijpen.

Voorbereiding op het voorlezen
Lees de titel van het boek voor en praat met uw kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar het verhaal. Als u de kaft samen bekijkt, kunt u samen met uw kind bedenken waar het boek over zou kunnen gaan.