Ziek of afwezig

Als uw kind niet op school kan komen, verwachten wij vooraf een afmelding van u. Wij ontvangen graag uiterlijk 08:30u een telefoontje of een brief met daarin de reden. 
Als uw kind niet op school is en wij hebben geen afmelding gekregen, dan proberen wij zo snel mogelijk contact met u op te nemen. Ook wij zijn namelijk bezorgd als uw kind niet op school is.
Bij geen geldige reden voor verzuim zal de school dit als ongeoorloofd verzuim moeten melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.