MR Contact

Heeft u interesse om actief deel te nemen in de MR van onze school? 

Waarom eigenlijk niet? 
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen, die met uw school en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschoolse management luisteren naar uw argumenten en samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Wilt u meer weten, dan kunt u een kijkje nemen op sterkmedezeggenschap.nl. Hier kunt u de video 'Als ouder in de MR' bekijken en komt u te weten wat lid zijn van de MR inhoudt.  
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het ouderdeel van de MR.