MR Kinderboom

Samenstelling MR in schooljaar 2022-2023

Ouders Joey de Bell Voorzitter
Adri Govers Lid
Anne van Haaren Lid
Personeel Diny van de Ven Secretaris
Femke Penning de Vries Lid
Nicol Kramp Penningmeester

Even voorstellen:

De oudergeleding:

Mijn naam is Joey de Bell. Ik ben getrouwd met Simone en samen hebben wij 2 kinderen: Dochter Quincy en zoon Glenn.
Quincy is na 2 jaar op de kinderboom overgegaan naar het Leijpark in Tilburg. Glenn zit in groep 4.
Mijn hobby’s zijn (ver)bouwen en klussen aan huis en in de tuin, mountainbiken, en het kijken van ijshockey.
Daarnaast vind ik het fijn om met Simone en de kinderen samen leuke dingen te doen.
Graag zou ik als nieuw MR-lid meedenken in de ontwikkelingen van allerlei zaken zoals de begeleiding van kinderen met een rugzakje, omgaan met de pandemie en veiligheid. Daarnaast sta ik uiteraard ook open voor andere ideeën waar we aan kunnen werken.


Mijn naam is Adri Govers, getrouwd met Marit en vader van Liz en Just. Ik werk als teammanager front- & backoffice voor NCVB bedrijfsopleidingen, wij zijn 1 van de 17 scholen binnen onderwijsgroep Tilburg.
Als ouder vind ik het belangrijk om mee te denken rondom de dagelijkse thema’s van de
kinderen en daarom heb ik me opgegeven als lid van de MR. Ik zal vanaf schooljaar 2022-2023
deel uitmaken van de MR. Ik sta achter de visie van Kinderboom en ben benieuwd hoe de visie
de komende jaren ontwikkeld kan worden zodat elk kind op zijn of haar manier kan blijven
ontwikkelen.
Wat ik belangrijk vind is dat er op een constructief kritische manier gekeken wordt naar ontwikkeling, voortgang en groei. Hierbij streef ik naar een omgeving waar reflectie en continue verbeteren een dagelijks terugkerende routine is. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een veilige omgeving voor kinderen gecreëerd wordt waarin ze op eigen tempo en manier bovenstaande zaken kunnen ontdekken en ontwikkelen. Plezier en sociale contacten zijn hierin essentieel. Ik nodig andere ouders dan ook uit om zich te melden bij mij zodat ik zaken ook kan meenemen in de vergadering.

 

Ik ben Anne van Haaren, 39 jaar, getrouwd en moeder van Elise (groep 6) en Thomas (groep 4).
Naast mijn rol als moeder ben ik leerkracht van groep 4 op een basisschool in Loon op Zand.
Vanaf volgend schooljaar mag ik deelnemen aan de MR op de Kinderboom. Ik vind het belangrijk dat kinderen in een fijne omgeving hun persoonlijke talenten kunnen ontwikkelen. Een
school die meegaat met de tijd maar ook kritisch omgaat met onderwijsvernieuwingen vind ik
ook belangrijk. Daarnaast zijn een goed contact en een fijne samenwerking met ouders niet
weg te denken. Ik vind het leuk dat ik op een positieve kritische manier mijn bijdrage kan leveren door mee te denken in de MR van de Kinderboom.

 

De personele geleding:

Mijn naam is Diny van de Ven, leerkracht van groep 4.
Al een hele poos maak ik namens het personeel deel uit van de MR. Aanvankelijk als gewoon lid, maar ook was ik penningmeester. Sinds een aantal jaren ben ik nu met veel plezier secretaris.
Samen met de voorzitter bereid ik de vergaderingen voor en maak ik de notulen.

 

Mijn naam is Femke Penning de Vries, leerkracht van groep 6.
Dit wordt mijn tweede schooljaar als MR-lid. Ik heb er heel veel zin in om er samen er met elkaar een mooi jaar van te gaan maken!

 

Mijn naam is Nicol Kramp. Ik ben net als vorig jaar de leerkracht van groep 7. In 2017 ben ik gestart in het onderwijs en sinds het schooljaar 2021-2022 werk ik met veel plezier op Kinderboom. Aankomend jaar maak ik deel uit van de MR. 

 

Heb je vragen of opmerkingen, spreek ons gerust aan.

 

Vergaderdata 2022-2023

  • 28 september 2022
  • 30 november 2022
  • 19 januari 2023
  • 22 maart 2023
  • 25 mei 2023
  • 21 juni 2023
  • 6 juli 2023 (reservevergadering)